SCURT ISTORIC

Școala Gimnazială Rotunda nr.1, situată în satul Rotunda, orașul Liteni, Județul Suceava, a fost înființată în anul 1910, în casa fostului preot Haralambie, în locuința unde a stat Tihulcă P. Constantin.

 Primul corp de şcoală construit, a fost ridicat pe locul numitului Vieru I. Gheorghe, la insistenţele profesorului Iuga, care a fost şi primul director al şcolii Rotunda. Procesul de învăţământ se desfăşoară în patru săli de clasă. Ulterior acest local de şcoală a fost demolat şi construită o nouă şcoală din cărămidă, în anul 1927, unde funcţionau patru săli de clasă şi două săli anexă în care locuia directorul şcolii Holban Ion.

În anul 1978 începe construcţia unui nou corp de şcoală, care este finalizat în anul 1980, şcoala Rotunda devenind din anul şcolar 1980-1981 ,,Şcoala cu 10 clase Rotunda’’.

După anul 1990, în cadrul Şcolii Rotunda funcţionează o clasă de ucenici, specializarea ,,agricultură’’, ce aparţine de Grupul Şcolar Liteni. Începând cu 01.01.2006, Şcoala Rotunda devine unitate cu personalitate juridică sub denumirea de ,,Şcoala de Arte şi Meserii Rotunda”, fiind şcolarizaţi elevi până la clasa a XI-a, nivelul 1 şi nivelul 2 pentru specializarea ,,agricultură”. Şcoala de Arte şi Meserii Rotunda, având în subordonare şi Şcoala Primară Rotunda Nr.2, Grădiniţa cu Program Normal Rotunda Nr. 1 şi Grădiniţa cu Program Normal Rotunda Nr.2 , cu un efectiv total de 499 preşcolari şi elevi, din care 102 preşcolari, 185 elevi la ciclul primar, 149 elevi la ciclul gimnazial şi 63 de elevi la nivel profesional.

În anul 2011, prin hotărârea ministerului, şcoala redevine unitate de învăţământ gimnazial.

În prezent Şcoala Gimnazială Rotunda Nr.1 este în reabilitare începându-se lucrările de modernizare, care constau în construirea unei noi săli de clasă, construirea de wc-uri interioare, cu apă şi canalizare, construirea unei centrale termice, refacerea acoperişului, izolaţie termică, refacerea instalaţiei electrice etc. Şcoala Primară Rotunda Nr 2 a fost reabilitată începând cu anul 2008, prin construirea a încă două noi săli de clase şi a unei cancelarii cu fonduri de la Consiliul Local Liteni, supravegherea lucrărilor fiind realizată de directorul şcolii Grigore Liviu Petrică.

Şcoala Gimnazială Rotunda, are trei corpuri de şcoală cu : 14 săli de clase, 5 săli de grădiniță, laborator de informatică, laborator de biologie, Ed. Tehnologică şi o sală pentru sport cu toate dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor instructiv-educative.