Viziunea

Şcoala Gimnazială Rotunda  este un mediu valorizant, creativ şi democratic  pentru toţi factorii implicaţi în actul educaţional, care permite formarea la elevi a unei personalităţi adaptabile societăţii contemporane, o structură eficientă şi echitabilă, un furnizor de resurse educaţionale moderne şi de calitate.

O şcoală puternic ancorată în viaţa comunităţii, prin oferta educaţională actuală şi diversificată, bazată pe valori şi principii europene, prin dialogul deschis cu toţi partenerii implicaţi în actul educaţional, prin calitate şi performanţă în spaţiul local şi naţional.

2. MISIUNEA

Şcoala Gimnazială Rotunda urmăreşte dezvoltarea la elevi a aptitudinilor şi cultivarea intereselor acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a diversităţii şi toleranţei. De asemenea, promovează ideea de şcoală inclusivă, care să ofere şanse egale pentru toţi elevii, urmărind ca aceştia să fie pregătiţi pentru viaţă, într-o lume şi o societate în permanentă schimbare. Este vizată dezvoltarea capacităţilor, deprinderilor şi competenţelor care să le permită elevilor nu doar obţinerea de performanţe, ci şi alegerea unei cariere de succes, prin includerea într-o formă superioară de şcolarizare. Învăţarea este focalizată pe elev, iar actul educaţional este optimizat prin aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de competenţe.

Şcoala răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverenţa, integritatea şi responsabilitatea.

Aspiraţia spre calitate, modernitate, eficienţă, stimularea învăţării continue,  deschiderea către comunitatea locală sunt  câteva dintre atributele care ne definesc în peisajul educaţional sucevean.